Podmínky zpracování osobních údajů

Ať už jste našimi zákazníky, nebo jste pouze navštívili tyto stránky, může docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Rádi bychom Vás ubezpečili, že ochrana Vašeho soukromí bude vždy naší prioritou a že při zpracování osobních údajů se řídíme platnou právní úpravou. Níže naleznete informace o tom, jaké údaje o Vás máme, proč je shromažďujeme a co s nimi děláme.

Správce údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme v pozici jejich správce, naše identifikační a kontaktní údaje jsou následující:

Workoholio software s.r.o.

IČ 10765981

sídlem Bašty 413/2, Brno-město, 602 00 Brno

Email: [email protected]

Zpracování osobních údajů

Veškeré zpracování Vašich osobních údajů realizujeme s Vaším souhlasem nebo jestliže je to nezbytné ke splnění našich smluvních nebo zákonných povinností, zajištění chodu našich stránek, portálu workohol.io pokud jste uživatelem a naší společnosti, nebo k naplnění jiných našich oprávněných zájmů specifikovaných níže.

Registrace

Jestliže jste využili možnosti se na našich stránkách zdarma registrovat do portálu Workoholio, uložíme si Vámi poskytnuté osobní údaje, abychom Vám mohli tuto službu poskytnout v souladu s obchodními podmínkami.

Nabídka obdobného zboží či služeb

Můžeme Vám občas zasílat nabídky našeho zboží či služeb obdobných těm, které od nás využíváte, a to na základě našich oprávněných zájmů. V případě, že v budoucnu přestanete mít o tato sdělení zájem, můžete se z jejich odběru odhlásit prostřednictvím odkazu, který najdete na konci každé takové zprávy, kterou od nás dostanete.

Online kontaktování

Kontaktujete-li nás přes chatovací okno na našich stránkách, zpracujeme Vámi uvedené osobní údaje výhradně pro účely vyřízení Vašeho dotazu. Veškeré Vaše případné osobní údaje po přiměřené době smažeme a uložíme si je pouze pro ochranu svých práv maximálně po dobu 3 let.

Kontaktní formulář

Na našich stránkách máte možnost položit nám jakoukoliv otázku prostřednictvím kontaktního formuláře. Pokud tak učiníte, zpracujeme Vaše osobní údaje výhradně za účelem zodpovězení Vaší otázky. Kontaktní formulář si v takovém případě uloží Vaší emailovou adresu a Váš dotaz, následně Vám na uvedený email zašleme odpověď. Takové zpracování je nezbytné pro zodpovězení Vašich otázek. Vaši emailovou adresu a případné další údaje, které nám sdělíte, si uložíme jen po dobu nezbytnou k vyřízení Vašich otázek. Přiměřeně dlouho po skončení naší konverzace je tedy bez dalšího smažeme.

Cookies a další podobné technologie

Na našich stránkách používáme soubory cookies, což jsou malé textové soubory umístěné na Vašem zařízení, které nám umožňují Vaše zařízení poznat při Vaší další návštěvě. Souborů cookies existuje mnoho druhů a slouží rozdílným účelům, pokud daný soubor cookie nepotřebujeme nezbytně nutně k provozování našich stránek, požádáme Vás před jeho uložením o udělení souhlasu.

Práva spojená se zpracováním osobních údajů

Předně máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, tedy zejména požádat nás o informace o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, účelu, době a povaze zpracování a o příjemcích osobních údajů. Potřebné základní informace naleznete výše, rádi Vám však zodpovíme jakékoliv Vaše otázky na kontaktech uvedených níže.

Dále máte právo požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů, pokud jste registrovaným uživatelem portálu Workoholio, dostanete se k většině Vašich osobních údajů také online.

Změní-li se některý z Vašich námi zpracovávaných osobních údajů, máte právo, aby byl tento údaj upraven. V takovém případě nám, prosím, dejte vědět a my uděláme vše pro to, aby byly Vaše osobní údaje opraveny či doplněny. Pokud jste registrovaným uživatelem, můžete své osobní údaje kdykoliv upravit ve Vašem uživatelském účtu.

Při naplnění podmínek stanovených relevantními právními předpisy máte právo požádat, aby Vaše osobní údaje byly vymazány, případně jejich zpracování omezeno. Jestliže jste se na našich stránkách registrovali, můžete svoji registraci zrušit.

Pokud by přes naše bezpečnostní opatření došlo k porušení zabezpečení Vašich osobních údajů a bylo by pravděpodobné, že daný případ porušení bude mít za následek vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, budeme Vás o tom neprodleně informovat a uděláme vše pro to, abychom jakýmkoliv negativním následkům zabránili.

Také máte právo podat stížnost dozorovému úřadu.

Vždy také můžete vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů, pokud se Vaše námitka bude týkat jakékoliv z forem přímého marketingu, zpracování osobních údajů za těmito účely okamžitě zanecháme. Nejjednodušší způsob jak takovou námitku podat, je využít odkazu pro odhlášení, který naleznete v každé takové zprávě, kterou od nás dostanete.

Veškerá Vaše práva můžete kdykoliv uplatnit na výše uvedených kontaktech.